Ból rąk - przyczyny i leczenie

lekarze specjaliści > Ból > Ból rąk - przyczyny i leczenie

Specjaliści Radzą

Ból rąk - przyczyny i leczenie

Ręce są niezmiernie precyzyjnymi zespołami ruchowo-czuciowymi pełniącymi w życiu człowieka wielorakie funkcje o charakterze poznawczym (jako element zmysłu czucia), wykonawczym (praca) oraz społecznym (kontakt z drugim człowiekiem poprzez dotyk). Są dla wielu z nas jednym z głównych kanałów kontaktu ze światem. Ręce, ze względu właśnie na swoją funkcję, narażone są na różnorakie urazy – od przeciążeniowych wskutek wykonywania wielokrotnie tych samych mechanicznie ruchów (pisanie na klawiaturze, praca przy maszynach) po dramatyczne urazy nieodwracalne(amputacje urazowe).

Dolegliwości rąk są z reguły wynikiem kilku podstawowych przyczyn:
- urazów,
- nie zachowanych proporcji pomiędzy obciążeniem pracą, a odpoczynkiem,
- nieprawidłowej pracy tkanek sterujących stawem (tzw. nierównowaga statyczna mięśni prowadząca najczęściej do zmian zwyrodnieniowych),
- tzw. przyczyn pozastawowych objawiających się dysfunkcją stawów rąk
(głównie dysfunkcje pracy kręgosłupa szyjnego, barku, łokcia).

Ręce są mechanicznie bardzo precyzyjnym narzędziem wymagającym – dla płynności pracy – sprawności wszystkich elementów składowych: kości, stawów, mięśni, więzadeł oraz układu nerwowego (sterowanie).
Ręka sterowana jest bardzo silnymi małymi mięśniami krótkimi oraz długimi mięśniami przedramienia.


Brak normy długości i elastyczności mięsni sterujących ręką
Nieprawidłowe napięcie mięśni jest stanem, który wynika z niezachowania pełnej prawidłowej elastyczności i rozciągliwości mięśni sterujących stawem. Każdy staw, by zachować fizjologiczny zakres ruchu, a przez to wykorzystać swój potencjał ruchowy zaproponowany przez Naturę, musi być otoczony mięśniami elastycznymi i rozciągliwymi. Jeśli – wskutek zaniedbania, źle zaprogramowanych ćwiczeń czy wreszcie długotrwałej pracy w pozycji siedzącej – doprowadza się do przykurczów mięśni (zmniejszenie naturalnej długości i elastyczności) powoduje to w krótszym lub dłuższym czasie dolegliwość danego stawu lub jego współuczestnictwo w łańcuchu innych dolegliwości łącznie z powstawaniem zmian zwyrodnieniowych. Najprostszą terapią takich stanów są ćwiczenia szeroko rozumianego stretchingu mające na celu przywrócenie fizjologicznych norm długości i elastyczności mięśni. W trakcie tych ćwiczeń obserwuje się zwykle ustępowanie dolegliwości, nawet tych odległych od rozciąganych mięśni.

Pozastawowe przyczyny dolegliwości
Przyczyny pozastawowe bólu rąk są to takie reakcje, które mają swoje źródło poza danym stawem (nawet całkiem daleko), a ujawniające się w nim określonym zaburzeniem (ból, drętwienie, obrzęk stawu, ograniczenie jego ruchomości, subiektywna słabość stawu, zaburzenie czucia i inne łącznie z reakcjami wegetatywnymi wynikającymi z odruchowego połączenia tkanek narządu ruchu z organami wewnętrznymi). Ręce są tzw. stawami odbiorcami, tzn., że mają zdolność wychwytywania napięć o różnym charakterze pochodzących zarówno ze sfery fizycznej, jak i psychicznej.. Najczęstszym nadawcą bodźców przeciążeniowych dla stawów rąk są: struktury kręgosłupa piersiowo-szyjnego, stawy górnej i dolnej części szyi, bark , łokieć i sfera emocjonalności. Nierozwiązany problem wadliwego funkcjonowania ręki może obić się unikaniem używania ręki, przejście w stan przewlekłego ostrego bólu, zmian troficznych, ograniczenia ruchomości.


Leczenie w ramach zakładu rehabilitacji
Jako zabiegi podstawowe stosujemy:
- pracę z terapeutą manualnym (specyficzne zabiegi ręczne, jak mobilizacje i manipulacje stawów, mobilizacje tkanek miękkich),
- autoterapię zadaną pacjentowi.

W walce z bólem stosujemy:
- zabiegi odruchowe (igłoterapia),
- fizykalne (laser, pole magnetyczne, krioterapię).

Bartłomiej Gajowiec

Zobacz więcej >>

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl